Térkő burkolatok fugázása

Térkő fugázás – Térkő fugázó anyagok – Térkő fuga

Alapelvek

Utcák, utak, terek lap vagy térkő burkolattal való ellátása a világ legrégebbi építési tevékenysége. A térkő burkolás manapság is gyakran alkalmazandó az útépítés területén. Az útburkolat, illetőleg térkő jellegétől és használati módjától függően (forgalom okozta terhelés, tisztítógépek, stb.) általában kétféle építési módot különböztetünk meg, az úgynevezett kötött és a kötés nélküli építési módot.

A kötött építési módnál a fugákhoz, az ágyazathoz és a teherhordó réteghez kötőanyagtartalmú anyagot használnak, a kötés nélküli építési módnál pedig nem építenek be kötőanyagot. Kisebb terhelésű utcákon és  tereken (gyalogos övezet, gyalogutak) félig kötött megoldást alkalmaznak. A térkő  fugázása is többféle lehet, így a felhasználandó térkő fugázó anyagok is ehhez igazodnak

A nem kötött hordozórétegre kötő ágyazóhabarcs és térkő fugázó a megfelelő anyag.
Ezt a megoldást csak a kisebb forgalmi terhelésű helyeken lehet alkalmazni, mert a kötött térkő fuga károsodásához vezethet a rugózó, laza aljzat.

térkőburkolat keresztmetszet

 

Utcák, utak, terek tervezésénél a következő szabályokat kell figyelembe venni:

•  ZTVP-StB 06 (FGSV) Térburkolat készítése térburkoló kő és járólap alkalmazásával, kiegészítő műszaki szerződéses feltételek és irányelvek.

•  DIN 18318 (VOB, Teil C)
Útépítésnél alkalmazott burkolatokra vonatkozó kiegészítő műszaki előírások és irányelvek.

• DIN EN 1338, DIN EN 1339
Beton térkövek és lapok.

•  DIN EN 1342, DIN EN 1343
Természetes kőlapok kültérre, térkövek természetes kőből kültérre.

•  DIN EN 1344, DIN EN 1345
Térburkoló klinker homok- vagy habarcságyazatban

•  DNV-Merkblatt
Természetes kövekből készült flaszterburkolatok és lapok közlekedési utakhoz.

•  MFP1 (FGSV)
Ismertető lap- és térkőburkolatok kialakításáról,  építési szabályzat 1. rész (nem kötött kivitelezés).

•  MFP2 (FGSV – in Bearbeitung)
Ismertető lap- és térkőburkolatok kötött kivitelezésű kialakításáról, különleges építési módozatok 1. rész (kötött kivitelezés).

•  RStO 01 (FGSV)
Közlekedési utak felső szerkezetére vonatkozó szabványosítás.

A kötő építési módnál a térburkoló köveket vagy lapokat hidraulikusan kötő, nagyszilárdságú habarcságyba kell fektetni a hordozó rétegre. Régen a térkövet betonba, vagy a kötő hordozórétegbe rakták le. Napjainkban a beton vagy aszfalt vízáteresztő, átszivárogtató rendszereket létesítik előnyben.

A habarcsnak is vízáteresztőnek kell lennie, de ez nem vonatkozik a térkő fugázó anyagra. A köveket általában széles fugával, lehetőleg azonos távolságban kell lerakni.
Néhány beton térkő fuga távolságtartóval van ellátva, így az egyenletes fugatávolság megtartása nem okoz különösen nagy időráfordítást a burkolás során.

A fugák kitöltése ugyancsak hidraulikusan kikeményedő fugázóhabarccsal történik. Az úgynevezett merev alépítmény és a merev kifugázás kombinációjával olyan együtt dolgozó, monolitikus rendszert kapunk, amely a legnagyobb terhelésnek is ellenáll.

A kötő építési módozattal készülő szerkezeteknél is bekövetkezik alakváltozás a terheléstől függően. A tágulás csak igen csekély mértékű lehet, mivel a cement alapú habarcsok csak kis mértékű töréstágulással rendelkeznek (kb. 0,1–0,2 mm/m).

A repedések szinte elkerülhetetlenek, mivel a szerkezetet különböző terhelés éri (forgalmi terhelés, hőmérsékleti tényezők)  illetve a térkőburkolat maga többféle anyagból készül, melyek zsugorodási értékei eltérőek és ebből adódóan a feszültség is másképp vezetődik le bennük.
Azonban ezek a repedések nem vezethetnek a térkő burkolat sérüléséhez.

Nem kötő építési mód alatt olyan térkő-, illetőleg lapburkolatot értünk, amit laza homokos kavics ágyazatra raknak le megfelelő tömörítés után. Az úttisztító gépek üzembe állításával azonban ezek a laza szerkezetű fugakitöltések rövid idő alatt eltűnnek. Ez pedig azt eredményezi, hogy nagyobb forgalmi terhelés esetén a kövek kimozdulnak helyükből és nyomsávok ill.  kátyúk képződnek a burkolaton.
Régen a fugákat, ha voltak, homokkal vagy finom, nemes kőzúzalékkal töltötték ki. Ilyen esetekben bizonyos feltételek mellett megoldást jelent az EpoxiPflasterFuge műgyanta alapú fugázó anyag használata (lásd a 13.2 sz. fejezet).

Gránit térkövek, hidraulikusan kötő habarcskeverékbe fektetve (soványbeton)..

Gránit térkövek, hidraulikusan kötő habarcskeverékbe fektetve (soványbeton)..

Térkő fektetés nem kötő homok vagy rostált sóderágy alépítménybe fektetve..

Térkő fektetés nem kötő homok vagy rostált sóderágy alépítménybe fektetve..

Beton térkövek beton hordozó felületen

Beton térkövek beton hordozó felületen

Kárt előidéző okok

A régi, kötőanyag nélküli térkő burkolás, ahogy városainkban, falvainkban tapasztalhatjuk, csak részlegesen felel meg a mai követelményeknek. A manapság már nagymértékű forgalmi terhelés (tehergépkocsi és autóforgalom ) a nem kötőanyaggal készült térburkolatban hatalmas kárt tesznek.
Az úttisztító berendezések szó szerint kitakarítják a fugákból a nem kötő térkő fugázó anyagot (homok, finom sóder, stb.), ezzel elősegítik a víz behatolását és maradandó károk keletkezését az egész építményben.

A károsodás nyomsáv képződés, kátyú, különböző úthiba, a kövek kilazulása vagy teljes kimozdulása formájában jelenik meg. Ezeknek a hibáknak a kiküszübölése érdekében nagy forgalmi terhelésű szerkezeteknél a térburkoló köveket kötőanyaggal kell a hordozó rétegre fektetni.  Fugázás esetén is nagyszilárdságú, hidraulikusan kikeményedő vagy műgyanta tartalmú térkő fugázó anyag használatát javasoljuk.

Az úttisztítás során „kitakarított“ fugák.

Az úttisztítás során „kitakarított“ fugák.

A hiányzó fugák miatt a forgalmi terhelés hatására kimozdult térkövek.

A hiányzó fugák miatt a forgalmi terhelés hatására kimozdult térkövek.

A vegyes építési mód (kötő fugázó anyag, nem kötő aljzat) miatt széttöredezett.

A vegyes építési mód (kötő fugázó anyag, nem kötő aljzat) miatt széttöredezett.

 

Nem kötő építési mód


Térkő

A DIN által megkövetelt szilárdságú beton térburkoló kövek mellett a feldolgozott vagy feldolgozatlan természetes kövek az utak és utcák legősibb szilárd burkolóanyaga.

Kültéri térkő burkolatokhoz időjárásálló természetes kövek használatát javasoljuk.

Nagyforgalmú útszakaszra nagy terhelést elbíró természetes kőburkolat.

Nagyforgalmú útszakaszra nagy terhelést elbíró természetes térkő burkolat.

 

Kötött építési mód- térkő fugázás


 

Térkövek

RSTO előírás. Felépítmény: 

• 14 – 16 cm természetes kő térburkolat
• 4 – 5 cm      ágyazóhabarcs
• 14 – 16 cm kötő hordozóréteg (vízáteresztő)
• 14 – 16 cm fagyvédelem

Az aktuális előírás, az RSTO a nem kötő építési módozaton alapul. Kötő építési módozatnál vastagabb rétegek kialakítását ajánljuk, a magasabb követelmények, a szerkezet rugalmatlansága és a burkolat kivitelezési érzékenysége miatt.

Rétegrend kis és közepes terheléshez

•  udvar és garázsbejárat
•  kertek, parkok útjai
•  parkolóhelyek
•  gyalogos zónák

Rétegrend közepes és nagy terheléshez

•  személyautó, busz, teherautó forgalom
•  fordulóhelyek
•  utak
•  körforgalmak, forgalomterelő szigetek

 

Térburkolattal ellátott építmények

Hordozóréteg

Kis és közepes terhelésnél kavics/sóderágyazat.

Kis és közepes terhelésnél kavics/sóderágyazat.

Kötő hordozó réteg (beton), közepes ill. nagy terheléshez

Kötő hordozó réteg (beton), közepes ill. nagy terheléshez

Ágyazat

8 -10 cm vízáteresztő habarcs, kis és közepes terhelésnél kavics/sóderágyazat.

8 -10 cm vízáteresztő habarcs, kis és közepes terhelésnél kavics/sóderágyazat.

 

Kész esztrich átszivárogtató habarcs DM 610

Megjegyzés: Sopro DrainageMörtel-ből kötő hordozórétegen kialakított habarcságyazat esetén 4 – 5 cm rétegvastagság elegendő.

Tapadóhíd

Sopro Haftschlämme Flex használatával kialakított optimális kötőhíd az ágyazóhabarcs és a térburkoló kő között.

Sopro Haftschlämme Flex használatával kialakított optimális kötőhíd az ágyazóhabarcs és a térburkoló kő között.

Rugalmas tapadó iszap HSF 748

Rugalmas tapadó iszap HSF 748


Cement alapú térkő fugázó anyagok

Kármegelőzés: kötő építési módozat, kötő fugázattal

A hőmérsékletingadozás és az anyag zsugorodása miatt külön-külön is keletkezhetnek hajszálrepedések, ezért a hordozó rétegnek és a habarcságyazatnak mindig vízáteresztőnek kell lennie. Ezzel szemben a burkoló és térkő fugázó anyag lehet nem vízáteresztő. Az útépítésben azonban azt az irányelvet kell követni, hogy az építmény fentről lefele vízáteresztő legyen.

Hosszútávon terhelhető és jól fugázható térkő burkolat kialakításához megfelelő mélységű és szélességű fugahézagot kell tervezni (2/3-a kő vastagságának) és ezt a kivitelezés során pontosan meg kell valósítani.

Térkő fuga szélessége és mélysége


Természetes kő burkolat-térkő fugázás

Nagy tehelésnek kitett természetes térkő burkolát nagy szilárdságú Sopro PflasterFugMörtel-lel fugázva

Nagy tehelésnek kitett természetes térkő burkolát nagy szilárdságú Sopro PflasterFugMörtel-lel fugázva

Flaszter fugázó habarcs D PFM

Flaszter fugázó habarcs D PFM

Flaszter fugázó habarcs, D PFM:

Nagyszilárdságú, hidraulikusan kikeményedő fugázó anyag nagy terhelésnek kitett természetes térkő burkolatokhoz.

Beton térkő burkolat-térkő fugázás

Sopro TrassNatursteinFuge-val kifugázott nagy terhelést elviselő beton térkő burkolat..

Sopro TrassNatursteinFuge-val kifugázott nagy terhelést elviselő beton térkő burkolat.

Trassztartalmú szélesfugázó TNF

Trassztartalmú szélesfugázó TNF

Trassztartalmú szélesfugázó, TNF:

Hidraulikusan kikeményedő fugázó anyag beton térkő burkolatok kialakításához. Nagy terhelésnek kitett, vízáteresztő térbukolatok fugázása.

Mozgó térkő fugák elhelyezkedése

A monolitikus térkő konstrukciókat mozgó fugákkal kell megtervezni a rétegek különböző hőtágulása és feszültséglevezető tulajdonságai miatt.

Az Ismertető térkő és lap szilárd burkolatokról tartalmazza a mozgó fugák besorolását cement alapú térkő fugázó anyagok, térkövek, beton térkövek klinker vagy természetes kőburkolatú felületeken és csatornafedeleken. A burkolóanyagtól függően 5 – 8 m távolságot kell tartani.

Beton térkő felületek esetén, főleg hosszú építményeknél a mozgó fugák távolságának kb. 5 m-re kell egymástól lenni, mert a hő hatására keletkező hosszváltozás mellett figyelembe kell venni a betonnál ismeretes zsugorodást is. 

Természetes kőburkolatot max. 8 m mozgó térkő fuga távolsággal lehet fektetni.

Hosszú építmények esetén (peronok, csatornák) a mozgó fugák elhelyezésére különös figyelmet kell fordítani.

Hosszú építmények esetén (peronok, csatornák) a mozgó fugák elhelyezésére különös figyelmet kell fordítani.

Mozgó térkő fuga

Elasztikus anyagok beépítése:

Mozgó fuga kialakítása elasztikus anyag beépítésével (pl.: csatornafedelek).

Mozgó fuga kialakítása elasztikus anyag beépítésével (pl.: csatornafedelek).

Mozgó fugának beépített gumicsík beton térkő burkolatba.

Mozgó fugának beépített gumicsík beton térkő burkolatba.

Mozgó fuga elemeket nem lehet átfugázni, mert teljesen elveszítik funkciójukat..

Mozgó fuga elemeket nem lehet átfugázni, mert teljesen elveszítik funkciójukat..

Befugázott mozgó fuga, a feszültség levezetése lehetetlenné vált, ezáltal az egész építmény károsodhat.

Befugázott mozgó fuga, a feszültség levezetése lehetetlenné vált, ezáltal az egész építmény károsodhat.

A nem szabadon hagyott mozgó fuga következményeként letört anyagdarab, repedések..

A nem szabadon hagyott mozgó fuga következményeként letört anyagdarab, repedések..

„Kitört térburkoló kövek“..

„Kitört térburkoló kövek“


Mozgó térkő fugáa utólagos elhelyezése bevágással

Nagy terhelésű természetes kőburkolatok esetén az utólagos bevágás hasznossága beigazolódott. A kövek nekitámyaszkodnak a mozgó fugának (a kő elmozdulása megakadályozható).

Nagy  terhelésű természetes kőburkolatok esetén az utólagos bevágás  hasznossága beigazolódott. A kövek nekitámyaszkodnak a mozgó fugának (a  kő elmozdulása megakadályozható).

Fugázás után a burkolaton bevágást készítenek.

 

Fugázás után a burkolaton bevágást készítenek.

A bevágás kitöltése elasztikus tömítőanyaggal.

A bevágás kitöltése elasztikus tömítőanyaggal.

Természetes kő térburkolat (utak)

Természetes kövek különböző fugaszélességgel problémamentesen fugázhatóak nagyzilárdságú Sopro PflasterFugMörtel-lel.

Természetes kövek különböző fugaszélességgel problémamentesen fugázhatóak nagyzilárdságú Sopro PflasterFugMörtel-lel.

A fugázó anyag megkeverése keverőszárral..

A fugázó anyag megkeverése keverőszárral.

A fugák egyszerűen kitölthetők a fugázó anyag kiváló terülési tulajdonságának köszönhetően.

A fugák egyszerűen kitölthetők a fugázó anyag kiváló terülési tulajdonságának köszönhetően.

Nagy felület lemosása géppel.

Nagy felület lemosása géppel.

Tisztítás szórófejjel.

Tisztítás szórófejjel.

Kis felület tisztítása szivaccsal.

Kis felület tisztítása szivaccsal.

Flaszter fugázó habarcs D PFM Flaszter fugázó habarcs D PFM: 

Cement alapú, gyorsan szilárduló fugázóhabarcs, térkő fugázó speciálisan természetes és betonkő burkolatok fugázásához nagy igénybevételnek kitett területeken. CG2 a DIN EN 13888 szerint. krómszegény a 2003/53/EG alapján.

5 – 30 mm fugaszélesség
nyomószilárdság ≥ 45 N/mm2
géppel tisztítható
nagyszilárdságú habarcsszerkezet
kiemelkedő dörzsállóságú
csökkentett mészkivirágzás
gyorsan járható és terhelhető
ellenáll a fagynak és sózásnak

 

Trassztartalmú szélesfugázó TNF bedolgozása – térkő fugázás

Beton térkő burkolatok (csatornák)

Jól előnedvesített beton térkőből készült csatorna.

Jól előnedvesített beton térkőből készült csatorna.

A színezett Sopro TrassNatursteinFuge kiöntése.

A színezett Sopro TrassNatursteinFuge kiöntése.

A felület tisztítása a fuga kikeményedése után szórófejjel.

A felület tisztítása a fuga kikeményedése után szórófejjel.

Figyelem! A beton térköveket nem szabad teljesen kifugázni, vagyis a fugát a kő pereméig ki kell mosni, hogy ne kövtkezzen be károsodás a burkolatban.

Figyelem!  A beton térköveket nem szabad teljesen kifugázni, vagyis a fugát a kő  pereméig ki kell mosni, hogy ne kövtkezzen be károsodás a burkolatban.

A teljes kifugázás miatt bekövetkezett sérülés a kő felső peremében..

A teljes kifugázás miatt bekövetkezett sérülés a kő felső peremében..

A beton térkő helyes kifugázása.

A beton térkő helyes kifugázása.

Trassztartalmú szélesfugázó TNF Trassztartalmú szélesfugázó (TNF 674) 

Cement alapú, trassz tartalmú, gyorsan kikeményedő fugázó anyag, térkő fugázó kis- és nagy igénybevételű beton térkövek (speciális csatornák) fugázásához.

5 – 30 mm fugaszélesség
nyomószilárdság ≥ 25 N/mm2
géppel tisztítható
ellenáll a fagynak és a sózásnak
gyorsan járható és terhelhető
magas nyomású vízsugárral is tisztítható

 

Műgyanta alapú fugázó anyagok – térkő fugázás

Vízáteresztő térkő burkolatok:

Vízáteresztő térburkolatok kötő fugázó anyaggal történő kialakításához Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K (EPF) használatát javasoljuk.

A térkő fugázó anyag kikeményedése után teljes mértékben vízáteresztő marad, ha egyforma szemcseméretű kvarchomok adalékanyagot használunk.

Az ágyazatnak illetve a hordozó rétegnek használjanak vízáteresztő anyagokat, hogy az esővizet a talajba le tudja vezetni. Az ágyazat és a hordozó réteg megválasztása a forgalmi terheléstől függ, ahogy azt az alapelvekben leírtuk (13. fejezet).

A Sopro EpoxiPflasterFuge és Sopro DrainageMörtel (nagymértékben vízáteresztő és megfelelő hordozó réteg) együttes használatával komplett, vízáteresztő, kötő rendszert építhetünk fel, mely a nagy terhelésnek is megfelel.

 

 

 

Vízáteresztő térkő burkolat metszete.

Térburkolat Sopro DrainageMörtel-en, Sopro EpoxiPflasterFuge-val fugázva.

Ajánlott termékek:

Epoxi Flaszter fugázó 2-K EPF

Epoxi Flaszter fugázó 2-K EPF

Flaszter fugázó 1-K PF

Flaszter fugázó 1-K PF

Kész esztrich átszivárogtató habarcs DM 610

Kész esztrich átszivárogtató habarcs DM 610

Térburkolatok vízáteresztő fektetése és fugázása:

Aljzat  

• kötő hordozóréteg (vízáteresztő) – nagy forgalmi terhelés
• tömörített murva/sóderágy – alacsony és közepes forgalmi terhelés

Ágyazóhabarcs:

Kész esztrich átszivárogtató habarcs DM 610

Kész esztrich átszivárogtató habarcs DM 610

Rugalmas tapadó iszap HSF 748

Rugalmas tapadó iszap HSF 748

Fugázó anyag:

Flaszter fugázó 1-K PF 

Flaszter fugázó 1-K PF

Epoxi Flaszter fugázó 2-K EPF

Epoxi Flaszter fugázó 2-K EPF

Epoxi flaszterfuga HFE 694

Epoxi flaszterfuga HFE 694

Sopro EpoxiPflasterfuge 2-K bedolgozása:

A megtisztított, fugázandó felület előnedvesítése.

A megtisztított, fugázandó felület előnedvesítése.

A homok-műgyanta keverékhez edzőanyag hozzáadása.

A homok-műgyanta keverékhez edzőanyag hozzáadása.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K összekeverése vízzel.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K összekeverése vízzel.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K bedolgozásra készen.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K bedolgozásra készen.

Fugák kitöltése habarccsal.

Fugák kitöltése habarccsal.

A kifugázott burkolat tisztítása.

A kifugázott burkolat tisztítása.

Epoxi Flaszter fugázó 2-K EPF 

2 komponensű, oldószermentes, vízemulgálható epoxigyanta fugázóhabarcs kis és közepes igénybevételű flaszter és természetes kő burkolatok fugázásához.

Epoxi Flaszter fugázó 2-K EPF

5 mm fugaszélességtől
vízáteresztő
géppel tisztítható
könnyen feldolgozható
iszapolható
ellenáll fagynak, sózásnak

Magas nyomású vízsugárhoz!
© Sopro Hungária Kft. - Minden jog fenntartva. A Sopro Hungária Kft. hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és továbbközlése.