Merev burkolóanyagok biztonságos fektetése

Alapelvek

Az esztrichekre vonatkozó normák teljes átdolgozásához vezettek az új műszaki ismeretek és  a  szabványok harmonizációja az európai követelményekhez. Az európai igényekhez való igazodás megkövetelte, hogy újra fogalmazzuk az esztrich jelentését.

A DIN EN 13813 szabvány „Esztrich habarcsok, kész esztrichek és esztrichek – esztrich habarcsok és kész esztrichek – tulajdonságok és követelmények“, a fogalom egységes meghatározását rögzíti.

Az átgolgozott DIN 18560 kiegészítő jelleggel, mint maradványnorma hatályos. Ezekben meghatározzák többek között az egyes kivitelezési formákra vonatkozó, terheléstől és a kötőanyagtól függő esztrichek rétegvastagságát.

Az európai normákhoz való igazódás következtében újra megfogalmazták és leírták az esztrichekre vonatkozó előírásokat. Először kerültek be a műgyanta kötésű esztrichek a DIN-be.

DIN EN 13813
Nemzetközi meghatározás és tulajdonságok

Tulajdonságok

Esztrich habarcsok osztályai nyomószilárdságuk alapján

Esztrich habarcsok osztályai hajlítószilárdságuk alapján


Példa az új besorolásraKötőesztrich és esztrich kötőrétegen

A következő esztrich konstrukciókat különböztetünk meg:

1. Kötőesztrich (DIN 18560-3)

A kötőesztrichek leírását a DIN 18560-3 szabványban találhatjuk. A vastagság meghatározására vonatkozó részt a DIN 18560-1 szabvány tartalmazza.
A rétegvastagság nem lehet kisebb, mint az anyagban lévő szemcseméret háromszorosa (A gyártó által megadott adatokat vegye figyelembe!). Öntöttaszfalt esztrich esetén a rétegvastagság min. 20 mm.

Kötőesztrich esetében egyrétegben 50 mm (kálcium-szulfát, műgyanta, magnézium és cement esztrich) ill. öntöttaszfalt esztrich esetén 40 mm vihető fel és építhető be  problémamentesen. Vastagabb kötőesztrich esetén az anyagról szóló előírásokhoz kell igazodni, és a beépítés során a rétegek közé köztes szigetelést kell elhelyezni.

Kötőesztrich: a kötőhíd biztosítja a megfelelő kapcsolatot az aljzattal.

A beton tisztítása, optimálisan tapadó, hordozóképes felület kialakításához.

A beton tisztítása, optimálisan tapadó, hordozóképes felület kialakításához.

Figyelem:

A kötőesztrich rétegvastagsága nem meghatározó az igénybevétele szempontjából, mivel az esztrich kötése biztosítja a statikus és dinamikus erők levezetését a teherhordó aljzatra.
A kötőesztrich élettartama szempontjából meghatározó a megfelelő aljzat-előkészítés (mechanikusan sugárral vagy maratással) és a helyes kötőhíd megválasztása, melyet általában friss-a-frissre hordanak fel.
A kötőesztrich szilárdsága függ a használat módjától, ezért az igénybevétel előzetes meghatározása nagyon fontos. A következő alapkövetelményeknek meg kell felelnie:

Kötőesztrich beépítése: esztrich habarcs bedolgozása a friss tapadórétegbe.

Kötőesztrich beépítése: esztrich habarcs bedolgozása a friss tapadórétegbe.

2.  Esztrich kötőrétegen (DIN 18560-4)

A DIN 18560-4 határozza meg az esztricheket kötőrétegen. A rétegvastagság kiválasztásánál a DIN 18560-1 szabványt kell figyelembe venni. A rétegvastagságot a kötőanyag és a várható forgalmi terhelés határozza meg.

Betartandó minimális rétegvastagságok:

 

  • Műgyanta esztrich*                   15mm
  • Öntöttaszfalt esztrich*                                        25mm
  • Kálcium-szulfát és magnézium estrich*                                         30 mm
  • Cement esztrich*                       35 mm

Esztrich kötőrétegen.

Esztrich kötőrétegen.

Figyelem:
Mivel a választórétegre felvitt esztrichek bizonyos hajlítóerőnek vannak kitéve, a fent leírt rétegvastagságokat a minimálisan szükséges értéknek kell tekinteni. Kötőrétegen kialakított esztrichek rétegvastagsága esetén is figyelembe kell venni azt a követelményt (ZDB ismertető „Burkolat fűtetlen cement esztrichen, kerámia csempék és lapok, cement alapú természetes és beton kő padlókonstrukciók szigetelőréteggel”), hogy merev burkolat alatt lévő úszó esztrichek rétegvastagsága minimum 45 mm.

A kötőrétegen kialakítandó esztrich szilárdságának megválasztása a várható használattól függ. A következő hajlítószilárdságra vonatkozó alapkövetelményeknek eleget kell tenni:

Kötőesztrich glettelése egy medencében.

Kötőesztrich glettelése egy medencében.

* Vegyék figyelembe a gyártó által közölt adatokat ill. a DIN 1055-3 szerinti forgalmi terhelés meghatározást.

Sopro Epoxi-Grundierung felvitele tapadóhídként.

Sopro Epoxi-Grundierung felvitele tapadóhídként.

Esztrich habarcs beépítése (Sopro Rapidur® M5) friss-a-frissre az előírt epoxi alapozóra.

Esztrich habarcs beépítése (Sopro Rapidur® M5) friss-a-frissre az előírt epoxi alapozóra.


Ajánlott termékek:

Tapadóhíd kötőesztrichekhez friss-a-frissre eljáráshoz:

Rugalmas tapadó iszap HSF 748

Rugalmas tapadó iszap HSF 748

Epoxi alapozó EPG 522

Epoxi alapozó EPG 522

Flexibilis, cement alapú tapadóiszap. Alkalmazás: nagy felületű kötőesztrichekhez hétköznapi vagy fokozott terheléshez. Kétkomponensű, epoxi bázisú, műgyanta alapozó.
Alkalmazás: Kötőesztrich és kis felületek alapozására, pl: lépcsőfokok, falazatok lezárása. Nagy terhelés esetén (pl. fürdőszobák aljzata).

Járulékos :

Sopro No. 101 Classic Flexibilis ragasztó

Sopro No. 101 Classic Flexibilis ragasztó

Flexibilis, cement alapú vékonyrétegű habarcs.
Alkalmazás: kötőesztrich és kis felületek alapozására, pl: lépcsőfokok, falazatok lezárása. Nagy terhelés esetén (pl. fürdőszobák aljzata).

Úszó és fűtött esztrich konstrukciók

3.  Esztrich szigetelőrétegen  (DIN 18560-2 úszó esztrich)

A  DIN 18560-2  szabvány szerint a szigetelőrétegen lévő esztrich vastagsága a kötőanyagtól, a várható forgalmi terheléstől és a burkolóanyagtól függ.

Úszó esztrichkonstrukció

Úszó esztrichkonstrukció

Az egyedi terhelésből (F) és a síkterhelésből (Q) meghatározott esztrich- vastagság

Az egyedi terhelésből (F) és a síkterhelésből (Q) meghatározott esztrich- vastagság

Kerámia burkolat esetén* az 1. táblázat értékei  (terhelés 2 kN/m2-ig):

Cement esztrich*2 min.                                                             45 mm
Kálcium-szulfát esztrich (hagyományos)*2 min.           45 mm
Folyékony kálciums-zulfát esztrichek*2 min.                 40 mm

A DIN 18560-2  szerint magasabb forgalmi terhelés esetén a 2-4 táblázat értékei az  irányadóak:

2. táblázat: egyedi terhelés  2,0 kN,  síkterhelés ≤ 3 kN/m2
3. táblázat: egyedi terhelés  3,0 kN,  síkterhelés = 4 kN/m2
4. táblázat: egyedi terhelés  4,0 kN,  síkterhelés = 5 kN/m2

További terhelési adatokat és meghatározásokat a DIN 1055-3  szabvány tartalmaz, melyek alapján és segítségével a fenti adatok értelmezhetőek.
Az újraértelmezett DIN 1055-3  szabvány megkülönböztet egyedi és síkterhelést, de az esztrichrétegek vastagságának meghatározásában az egyedi terhelést veszik elsősorban figyelembe.

Balkonok, teraszok, lodzsák

Kültéren, balkonon, teraszon, stb., teherelosztó réteget a DIN 18560 szabvány alapján cementesztrichből állítunk elő.

A ZDB ismertető „Kerámia csempe- és lapburkolat konstrukciók épületen kívül” 50 mm (CT – F4) esztrich vastagságot javasol 2005. október óta (Lásd 3. és 6. fejezet „Átszivárogtató esztrich konstrukciók).

A szükséges esztrichvastagságot magasabb forgalmi terhelés esetén a DIN 1055-3  1. táblázata határozza meg, a DIN 18560 1-4-es  táblázat segítségével. Itt is az egyedi terhelés az elsődleges.

*1 Lásd a ZDB ismertetőkben is.
*2 Vegye figyelembe a gyártó adatait.

4.  Fűtött esztrich (úszó esztrich DIN18560-2)

A DIN 18560-2  alapján háromféle építési módozatot különböztetünk meg fűtött esztrichek esetében.

A  építési mód

A építési mód

B építési mód

B építési mód

C építési mód

A DIN 18560-2 1-4 táblázatában előírt esztrichvastagságot az A építási mód esetén meg kell emelni a fűtéscső külső átmérője miatt. Az F4 hajlítószilárdsági besorolásnál cement esztrich esetén min. 45 mm, kálcium-szulfát esztrich esetén pedig min. 40 mm rétegvastagságot el kell érni.

Példa:
1. Cement esztrich (CT–F4) d = 45 mm
Fűtéscső D = 15 mm
- 60 mm összvastagságú esztrich

2.  Kalcium-szulfat folyékony esztrich (CAF–F4) d = 40 mm
Fűtéscső D = 15 mm
- 55 mm összvastagságú esztrich

Más hajlítószilárdsági értékek esetén (a DIN 18560-2 1-4 táblázatában nem szerepelnek) a hordozóképesség és lehajlás, stb. megfelelő vizsgálata után lehetséges eltérő esztrichvastagságot alkalmazni. Ilyen esetben a cső feletti esztrich rétegnek min. 30 mm vastagnak kell lennie.*

Fűtött konstrukcióra kerülő öntött aszfalt esztrichnek a DIN EN 13813 IC 10  szabványnak kell megfelelnie (behatolási mélység „kemény“). A különböző méretű forgalmi terhelések esetén a DIN 18560-2 3.2.2  részének előírásai alapján kell a rétegvastagságot megválasztani.

1. Forgalmi terh. ≤2,0 kN/m2 – névleges vastagság ≥ 35 mm
2. Forgalmi terh. ≥2,0 kN/m2-5,0 kN/m2 -  névleges vastagság ≥ 40 mm

Öntött aszfalt esztrich padlófűtés esetén

Öntött aszfalt esztrich padlófűtés esetén

Megjegyzés:
A cső feletti rétegnek min. 15 mm-t el kell érnie.

Fűtési hőmérsékletek:

Vizes rendszerű padlófűtés esetén az előre menő víz középhőmérséklete nem haladhatja meg tartósan
öntött aszfalt esetén a 45 °C-ot,
kálcium-szulfát esztrich esetén az 55 °C-ot.

* Vegyék figyelembe a DIN 1055-3 és a gyártó előírásait a forgalmi terhelés megállapításakor.


Szigetelőrétegek

A DIN 18560-2 alapján az esztrichek alatt lévő szigetelőrétegeket a terhelésüktől függően csak  c ≤ 5 mm ill. c ≤ 3 mm lehet összenyomni. Csak az 1-es és 2-es táblázat esetén lehetséges c ≤ 5mm. Amennyiben a terhelés növek-szik (3 + 4 táblázat) c ≤ 3 mm érték elfogadható.

c = szigetelőréteg összenyomhatósága

Öntött aszfalt esztrichekre általában C = 3 mm összenyomhatósági tényező az elfogadott.

A szigetelő lemezek maximális összenyomhatósága.

Megjegyzés:
Amennyiben hang- és hőszigetelő lemezek együttesen kerülnek beépítésre, a merevebb lemezt kell felülre helyezni. A szigetelő lemezek teljes felületének érintkeznie kell az aljzattal.
A múltban előforduló számos hiba szükségessé tette, hogy egy szakmákat átfogó kiadványt hozzanak létre. Kivitelezési tervek és jegyzőkönyvnyomtatványok mindenki számára egyértelműen meghatározzák, hogy melyik munkafázist, milyen szakemberrel kell elvégeztetni.

Hang- és hőszigetelés együttes beépítésénél a merevebb szigetelőanyag kerül felülre.

Fűtetlen, úszó esztrichek esetében a terület nagyságára vonatkozó szabályok mellett, ami a felhasznált kötőanyagtól is függ, a következő maradéknedvesség mértéket határoznak meg a burkolat felületén.
A maradék nedvesség mértéket CM mérőműszerrel határozzuk meg, ami cement esztrichek esetén max. 2 % ill. fűtetlen kálcium-szulfát esztrich esetén max.0,5 % lehet.
Fűtött esztrich konstrukciók tervezésénél és kivitelezésénél vegyék figyelembe a „Fűtött padlófűtés csatlakozási helyeinek koordinációja“ című kiadványt.

 

A nagyobb felületű kálciumszulfát esztrichek esetén, melyek a száradás során megrövidülhetnek (zsugorodás), a burkolat fektetésének időpontjában max.0,3 % maradék nedvességtartalommal rendelkezhetnek.

Repedések a kálcium-szulfát esztrichen a kiszáradás után.

Repedések a kálcium-szulfát esztrichen a kiszáradás után.

Az esztrich mérésének a helyét a gépészeti tervező határozza meg. A terven kijelölt pontokat a kőművesnek meg kell jelölni. A mérési pontokat úgy kell kijelölni, hogy a fűtéscsövektől legalább 10 cm-re legyenek.
A burkolás szempontjából irányelv, hogy mindig flexibilis, szálerősített habarcsot használjunk kerámia és természetes kövek fektetéséhez, mivel hő hatására feszültség keletkezik az esztrichben.

Mérés helye

Megjegyzés:
Mindig helyezzenek el a mérési pontokon jelöléseket, hogy a CM nedvességtartalom mérés során ne sérülhessen meg a padlófűtés.

Fűtött esztrichen jelölés a későbbi, biztonságos nedvességtartalom méréshez.

Fűtött esztrichen jelölés a későbbi, biztonságos nedvességtartalom méréshez.

Fűtött esztrich konstrukciók nedvességtartalmára vonatkozó követelmények* Nem javasoljuk, de bizonyos esetekben az aljzatot műgyantával le kell zárni.

Próbafűtés/esztrich megfűtése

A burkoló feladatai közé tartozik a maradék nedvességtartalom megállapításán kívül, hogy betekintsen a próbafűtési jegyzőkönyvbe és ellenőrizze, hogy nem képződtek-e repedések az esztrichen. A padlófűtést és az esztrichet az úgynevezett próbafűtéssel ellenőrzik. A DIN 4725 T4  szabvány alapján a felfűtés

cement esztrich esetén 21 nap után,

• kálcium-szulfát esztrich esetén 7 nap után,

gyors esztrich esetén pedig (pl.: Sopro Rapidur B5) 3 nap után (lásd 12. fejezet) lehetséges.

A próbafűtés tulajdonképpen a szerkezet ellenőrzésére vonatkozik, és nem jelenti azt, hogy utána a maradék nedvességtartalom megfelel az előírt értékeknek.
A próbafűtés során az előremenő vízhőmérséklet 25 °C, mely hőfokot 3 napig tartani kell. Végezetül az előremenő vízhőmérsékletet a maximumra kell emelni, és ezen a hőmérsékleten kell a rendszert legalább 4 napig üzemeltetni.

Maximális előremenő vízhőmérséklet:

Cement esztrich                             = max. 55 °C
Kálcium-szulfát esztrich            = max. 55 °C
Öntött aszfalt esztrich                 = max. 45 °C

Maradéknedvesség meghatározása CM nedvességmérő készülékkel.Mintavétel az esztrich egész keresztmetszetéből történk.

Maradéknedvesség meghatározása CM nedvességmérő készülékkel.Mintavétel az esztrich egész keresztmetszetéből történk.

Amennyiben a CM nedvességtartalom-mérés megállapítja, hogy az előírt maradék nedvességtartalom nem éri el a kívánt értéket, az esztrichet meg lehet fűteni, hogy felgyorsuljon az érési folyamat. Az érést elősegítő fűtést 25 °C előremenő vízhőmérséklettel kell indítani, majd a hőmérsékletet naponta 10°C-kal kell emelni, amíg a maximális hőmérsékletet el nem érik. A felfűtés során is ellenőrizhetjük az esztrich maradék nedvességtartalmát. Amikor az előírt értéket méri, csökkentse az esztrich hőmérsékletét majd megkezdődhet a burkolás.

Az esztrich megfűtéséhez az építtető hozzájárulása szükséges.
Megállapítható, hogy csak az összes előírás betartása mellett érhetünk el károsodásmentes burkolatot.

Burkolás esztrichre

Ajánlott termékek

Cement esztrichre*1: Öntött aszfalt esztrichre*2:
Alapozás: Alapozás:

Alapozó GD 749

Alapozó GD 749

Tapadó Primer S HPS 673

Tapadó Primer S HPS 673

Ragasztás mindkettőre:

Vario flexibilis ragasztó VF 413

Vario flexibilis ragasztó VF 413

Vario felxibilis márványragasztó VF 411

Vario felxibilis márványragasztó VF 411

Sopro No. 101 Classic Flexibilis ragasztó

Sopro No. 101 Classic Flexibilis ragasztó

Fugázás:

Flexibilis fugázó FL-S

Flexibilis fugázó FL-S

Flexibilis fugázó FL

Flexibilis fugázó FL

Saphir Szaniter fugaszilikon 052

Saphir Szaniter fugaszilikon 052

Márvány fugaszilikon MSil

Márvány fugaszilikon MSil

Kálcium-szulfát esztrichek

Egyre nagyobb szerepet kapnak manapság a magasépítésben a kálcium-szulfát (anhidrit) esztrichek, nem utolsó sorban kiváló tulajdonságaiknak (pl.: mérgező gázok semlegesítése) köszönhetően.

Fűtött felületek esetén a választás első pillanatban a kálcium-szulfát esztrichre esik a kiváló tulajdonságai alapján, mint pl.: a jó terülési képesség, a fugamentes bedolgozhatósága, nagy felületeken alkalmazhatósága, a nagy szilárdság és jó hőátadási képessége.
A kiváló tulajdonságai ellenére léteznek korlátozások a kálcium-szulfát esztrichek felhasználása terén.

A kálcium-szulfát kötőanyagok fizikai és kémiai korlátait (következőkben részletezzük) mindig figyelembe kell venni, nehogy károsodás következzen be a kötőanyagban.

Kálcium-szulfát esztrichet ne használjunk kültéren, vizes blokkokban, uszodákban, medencék környékén vagy üzemi konyhákban. Tervezett padlóösszefolyó esetén sem alkalmazható (lásd 3. fejezet).

Víz megjelenéséből adódó kötési problémák megjelenése és az anyag feloldódása.

Víz megjelenéséből adódó kötési problémák megjelenése és az anyag feloldódása.

A kiszáradásból adódó zsugorodás miatt képződő repedések a kálcium-szulfát esztrichen.

A kiszáradásból adódó zsugorodás miatt képződő repedések a kálcium-szulfát esztrichen.

Alkalmazható terület Nem alkalmazható terület

Azokat a területeket, melyeket nem soroltak be vízterhelési osztályba, de nedvesség léphet fel a környezetben vagy feltörő vízterhelés léphet fel ill. megnövekedhet a páratartalom, a tervezés során a kálcium-szulfát alkalmazását komolyan mérlegelni kell, és vízzáró réteget ill. szigetelést kell alkalmazni.

Még ha be is tartják a maradék nedvességtartalomra vonatkozó értekeket 0,5 CM-% – fűtött rendszerek, 0,3 CM-% – mégis megfigyelhetőek károk, melyek a visszanedvesedési folyamatra vezethetőek vissza.

Amennyiben visszanedvesedési folyamat indul el a kálcium-szulfát esztrichben, kémiai és fizikai folyamatok játszódnak le az anyagban, amik megbontják annak szilárdságát és a felhordott vékony ágyazóhabarcsréteg végső károsodásához vezethetnek.
Ez a károsodás az ún. „cementbazilusz“, ill. a cementben lévő ettringit kristályok képződésére vezethetőek vissza.

A behatoló víz az esztrich gipsztartalmával együtt feloldódik. A kálcium-szulfát oldat a kapilláris tevékenység miatt a cement alapú habarcságyba kerül, ahol reakcióba lép a cement alkotóelemeivel és ettringit kristályokat alkot. A kristályképződés nyolcszoros volumennövekedéssel jár, ami széttöri a habarcs szerkezetét, és a nem kívánt kötőanyag károsodáshoz vezethet.

Ettringit kristályképződés okozta károk a kötőanyagban

Ettringit kristályképződés okozta károk a kötőanyagban

A  speciálisan kálcium-szulfát esztrichekhez kifejlesztett termékek esetén lehetőség van arra, hogy mindenfajta burkoló anyagot biztonságosan lehessen fektetni, és megakadályozható legyen az ettringit kristályképződés.

alpha-félhidrát bázisú önterülő kiegyenlítőanyag (2–30 mm,  ugyanolyan tulajdonságokkal, mint a kálcium-szulfát alapú esztrich) egyenletlenségek nivellálására
•  flexibilis, cement alapú vékony ágyazóhabarcs, amelyben nincsenek meg az ettringit kristályképződéshez szükséges alkotóelemek.

Fűtetlen rendszereknél már  1,0 CM-% nedvességtartalom mellett lehetséges biztonságosan burkolni a fent említett anyagokkal.

Ha a maradék nedvességtartalom 1,0 CM-% felett van, ne burkoljunk, mert a kalcium-szulfát esztrich veszít szilárdságából. Ez a későbbi kiszáradási folyamat során zsugorodáshoz vezet, ami repedések képződését eredményezi. Még ha a kálcium-szulfát esztrichet nem tartjuk zsugorodásra hajlamosnak, és a tágulási fugákról szívesen lemondanánk, akkor is a burkolóanyagtól (kerámia, természetes kő) függetlenül tervezzék meg a mozgó fugák kiosztását és a kivitelezésnél vegyék figyelembe.

Ettringit kristályképződés a ha- gyományos vékony ágyazó-habarcsban a kálcium-szulfát (anhidrit) réteg határfelüle-tén.

Ettringit kristályképződés a ha- gyományos vékony ágyazó-habarcsban a kálcium-szulfát (anhidrit) réteg határfelüle-tén.

A Sopro AnhydritKleber (AHK 560) flexibilis ragasztó alkalmazásakor nem képződik ettringit kristály a kálcium-szulfát (anhidrit) réteg határfelületén.

A Sopro AnhydritKleber (AHK 560) flexibilis ragasztó alkalmazásakor nem képződik ettringit kristály a kálcium-szulfát (anhidrit) réteg határfelületén.

 

Repedésképződés a kiszáradt kálcium-szulfát esztrichen

Repedésképződés a kiszáradt kálcium-szulfát esztrichen

Kálcium-szulfát esztrichek felhordása előtt a felületet fel kell érdesíteni, kivéve ha a gyártó másképp nem rendelkezik.

Kálcium-szulfát esztrichek előállításakor kötő és folyékony anyagok kiválása következhet be, ami az anyag tapadását gátolhatja. Ennek a rétegnek a felcsiszolása és eltávolítása nem könnyű feladat, de a kötőanyagban bekövetkező károsodás csak így kerülhető el.

Ez a réteg (kötőanyag massza, adott esetben folyékony koncentrátum) gyakran sűrű, nagyon kemény héjazatnak tűnik, ami első látásra jó alapnak látszik a burkolóanyag fektetéséhez. Azonban a látszat gyakran csal, mert a kemény héjazat alatt az anyag puha, ami a későbbiekben a feszültség felvételekor a kötőanyag károsodásához vezet.

Tanács: Végezzük el a felület hordozóképességének vizsgálatát (kalapácsütéssel, vassal kaparja meg).

A felület hordozóképességének vizsgálata kaparással.

A felület hordozóképességének vizsgálata kaparással.

Durva csiszolópapírral felérdesített kálcium-szulfát esztrich felület.

Durva csiszolópapírral felérdesített kálcium-szulfát esztrich felület.

Fugák kiosztása, méretezés

Kálcium-szulfát esztricheket összehasonlítva más esztrichekkel nagyobb felületekre osztjuk. A kiosztásnál ügyeljünk arra, hogy a peremszigetelésnek elegendő hely maradjon. Kálcium-szulfát esztrichek esetén a tágulási együttható terméktől függően nagyon változó lehet. Ennek nagy jelentősége van, mivel a hőmérsékletváltozás következtében bekövetkező táguláskor ΔT -vel 40K- ig számolnak.

A tágulási együttható az esztrich fajtájától függően 0,008 mm/mK-től 0,016 mm/mK-ig mozog.

A peremszigetelés összenyomott állapotban nem lehet 4 mm-nél keskenyebb.

Peremszigetelés

Fugák kiosztása, méretezés

Példa 2 termékkel:
aT1 = 0,008 mm/mK
aT2 = 0,016 mm/mK

Kivitelezés helyszíne:

10 m helyiség hossza/mező hossza (= L)
40 °C hőmérsékltingadozás (= Δ T)

d1 = 10 x 40 x 0,008 + 4 mm = 7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 + 4 mm = 10,4 mm

A számítás egyértelművé teszi, hogy a mindenkori terméktől függetlenül a szélszigetelés méretét figyelembe vették. Ez azt jelenti, ha nagyobb lapmérettel dolgozunk, a mozgó fugák automatikusan illeszkednek a szélességhez és tisztán kivitelezhetőek.

Esztrich vastagság:

A kálcium-szulfát esztrich vastagságát a terheléstől függően a DIN  18560-2 1-4  táblázata állapítja meg. Merev ill. kerámia burkolóanyagok esetén a rétegvastagság legalább 40 mm (kálcium-szulfát esztrich) ill. 45 mm (hagyományos kálcium-szulfát esztrich).*
Választóréteg esetén az esztrichnek legalább 30 mm vas-tagságot kell elérni.*

Magyarázat

* Vegye figyelembe a gyártó által megadott értékeket!

Rétegrend


Ajánlott termékek:

Alapozás

Alapozó GD 749

Alapozó GD 749

Oldószermentes, világoskék, színtelenre száradó, vizes akril-kopolimer alapozó erős és vegyes nedvszívóképességű aljzatokra, különösen kálcium-szulfát esztrichekhez (anhidrit és anhidrit folyékony esztrichekhez).

Kiegyenlítő réteg

Anhydrit önterülő aljzatkiegyenlítő AFS 561

Anhydrit önterülő aljzatkiegyenlítő AFS 561

Fehér, önterülő, pumpálható, gyorsan szilárduló, alfa félhidrátbáziú aljzatkiegyenlítő gipsz, kálciumszulfát esztrich (anhidrit és anhidrit folyékony esztrich) és száraz aljzatok kiegyenlítésére. Alkalmas midenfajta padlóburkolat–mint pl.: kerámia és természetes kő, textília és rugalmas burkolóanyag alá sima, vízszintes, kifogástalan felület képzésére. Rétegvastagság: 1 – 30 mm.

Anhydrit flexibilis ragasztó AHK 560

Anhydrit flexibilis ragasztó AHK 560

Rendkívül flexibilis, cement kötésű, vékony ágyazóhabarcs a DIN EN 12004  szerint. Különösen alkalmas kerámia csempék, járólapok és kőporcelán gres lapok kálcium-szulfát alapú aljzatra történő fektetéséhez.

Fugázás

Saphir Szaniter fugaszilikon 052

Flexibilis fugázó FL

Flexibilis fugázó FL

Sopro Brillant® flexibilis fugázó

Sopro Brillant® flexibilis fugázó

 

© Sopro Hungária Kft. - Minden jog fenntartva. A Sopro Hungária Kft. hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és továbbközlése.