Elektromosan vezetőképes kerámiaburkolatok

Alapelvek

Amennyiben a munkavégzés olyan helyen történik, ahol robbanóképes elegy, gáz, gőz, ködpára vagy por képződik, különleges óvintézkedéseket kell bevezetni, hogy a padlóburkolat elektromos vezetőképessége biztosítható legyen.

Például: Robbanóanyag gyártás, akkumulátorüzem, gázfogadó és egyéb állomás, vegyipar, lakkgyártás és feldolgozás, laboratórium, számítástechnika, műtőhelyiség, steril helyiség, stb.

Az alábbi szabályokat és szabványokat kell az elektromosan vezetőképes padlóburkolatok tervezése és kivitelezése során figyelembe venni és betartani:

DIN 18352 Csempe- és lapburkolás kivitelezése
DIN 51953 Elektromos vezetőképesség vizsgálata elektrosztatikus feltöltődés szempontjából, robbanásveszélyes helyiségek padló burkolatán
ZH 1/200 Elektrosztatikus feltöltődésből adódó tűzveszély elkerülésére vonatkozó irányelv (a Németországi Szakipari Ágazati Egyesületek Országos Szervezetének kiadványa).

Rendelők (műtők, stb.).

Rendelők (műtők, stb.).

Elektrotechnikai alapelvek:

A padlóburkolat járófelületén történő közlekedésből adódóan-amint a cipőtalp a felülettel érintkezik-elektromos feltöltődésre kerülhet sor, ami akkor vezetődik le, amikor valaki az ajtókilincshez hozzáér, és eközben a kilincs és a keze között szikra képződik. Az ilyen kisülési szikra-amit már szinte mindenki tapasztalt- általában véve az emberre magára semmiféle veszélyt nem jelent, hacsak a hirtelen ijedtség miatt valamilyen óvatlan mozdulatot nem tesz.

A fentiekben említett helyiségekben azonban az ilyen ártalmatlannak tűnő kisülési szikrát is feltétlenül meg kell akadályozni,  mivel az elektronikus szerkezetek nemcsak tönkremehetnek, de fel is robbanhatnak.

Az elektrotechnikában elektromos feltöltődésnek nevezzük a képződött mérhető feszültséget. Minden tárgy és személy rendelkezik pozitív és negatív töltéssel, ami egyensúlyban van egymással = semleges állapot.

Robbanásveszélyes laboratórium

Robbanásveszélyes laboratórium

Statikus elektromosság mindig a szilárd izolátorok vagy a folyékony összetevők mozgása vagy mechanikai szétválasztása során keletkezik, pl: szilárd halmazállapotú tárgyak és anyagok felemelése, dörzsölése, szétvágása ill. felrázása, valamint folyadék áramlásakor, kifolyásakor és kiöntésekor, továbbá gáz és gőz áramlása közben, amikor a gőzben és a gázban kis mennyiségű, de finom eloszlású szilárd anyag található.

Ilyen esetben a két eredetileg egymással egyensúlyban található töltés eltolódása következik be.

A töltéseltolódás vezet az egyensúlyi állapota megszűnéséhez, amit más szóval elektrosztatikus feltöltődésnek nevezünk.

A töltés mindig igyekszik kiegyenlítődni, vagyis ha egy elektrosztatikusan feltöltött személy/tárgy egy vezetőképes személlyel/tárggyal érintkezik, automatikus kiegyenlítődés jön létre (például ajtókilincs megfogásakor).

A feszültség kiegyenlítődésének hatására robbanás következhet be a robbanásveszélyes környezetben.

Az elektrosztatikus feltöltődés egyik további kísérő jelensége az elektromos mező, ami az erre érzékeny készülékek működőképességét hátráltatja vagy zavarja.

A statikus elektromosság kialakulását nem akadályozhatjuk meg, de hatását megfelelő anyagok felhasználásával jelentős mértékben csökkenteni lehet. A személyek és tárgyak túlzott feltöltődése megakadályozható, úgy hogy nem engedjük a töltést felhalmozódni, összeadódni, hanem folyamatosan levezetjük a talajba. Ez azt jelenti, hogy a  földelés levezeti a statikus elektromosságot, ezáltal nem képződik szikra.

A vezetőképesség az ellenállástól függ, jele: R.  A padlóburkolat akkor tekintendő elektromosan vezetőképesnek, ha az ellenállása R < 109 Ω. A mindenkori felület igénybevételétől függően esetenként alacsonyabb ellenállást határoznak meg (ZH 1-200).

A padlóburkolatnak a következő követelményeknek kell megfelelni:



Kivitelezési megoldás


Rétegrend

 

Ajánlott termékek

Ágyazóhabarcs és fugázó anyag:

A burkolóanyagtól függően kerül az ágyazóhabarcs és a fugázó anyag megválasztásra.

Ágyazóhabarcs keverése

Elektromosan vezető diszperzió ELD 458

Elektromosan vezető diszperzió ELD 458

Sopro Electra Leitdispersion ELD 458: … elektromosan vezetőképes, hidraulikusan kikeményedő, flexibilis, vékony ágyazóhabarcs és fugázó anyag.

Elektrosztatikus töltés levezetésére:

• műtőkben, számítógéptermekben és irodákban
• erőművekben, vegyi üzemekben
• robbanásveszélyes üzemekben és raktárakban.

 

Rendszerfelépítés

Munkafázisok:

Aljzat megtisztítása.

Alapozás (vezetőképes/nem vezetőképes aljzat): Sopro Grundierung (GD 749) ill. Sopro HaftPrimer S (HPS 673)

Vörösréz szalag  (öntapadó) fektetése az esztrichrétegre (max. 4-5 méteres rács), ill. a szalag rögzítése Sopro VarioFlex®-xel (VF 413)  Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) vezetőképes diszperzió hozzáadásával.

A rácshálózat csatlakozatása a feszültségkiegyenlítési pontra (elektromos szakember végzi).

A csempe lerakása hidraulikusan kikeményedő, flexibilis ragasztóval Sopro VarioFlex®  (VF 413), Sopro No.101 Classic Flexkleber, stb., Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458)  hozzáadásával.

A csempefelület kifugázása SoproDur® hf-8  vagy Sopro FlexFuge FL  fugázó anyaggal Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) hozzáadásával.

Munkafázisok:

Aljzat megtisztítása.

Alapozás  (vezetőképes/nem vezetőképes aljzat): Sopro Grundierung (GD 749) ill. Sopro HaftPrimer S (HPS 673)

Vörösréz szalag (öntapadó) fektetése az esztrichrétegre (max. 4-5 méteres rács), ill. a szalag rögzítése Sopro VarioFlex®-xel  (VF 413)  Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) vezetőképes diszperzió hozzáadásával.

A rácshálózat csatlakoztatása a feszültségkiegyenlítési pontra (villamos szakember végzi).

A csempe lerakása hidraulikusan kikeményedő, flexibilis ragasztóval Sopro VarioFlex®  (VF 413), Sopro No. 101 Classic Flexkleber, stb., Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) hozzáadása nélkül, mert maga a csempe vezetőképes.

Alternatíva:  magas savállóság esetén a fugázás Sopro FugenEpoxi-val (FEP)  történik.

Munkafázisok:

Aljzat megtisztítás.

Alapozás (vezetőképes/nem vezetőképes aljzat): Sopro Grundierung (GD 749) ill.. HaftPrimer S (HPS 673)

Vörösréz szalag (öntapadó) fektetése az esztrichrétegre (max. 4-5 méteres rács), ill. a szalag rögzítése Sopro VarioFlex®-xel  (VF 413)  Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) vezetőképes diszperzió hozzáadásával.

A rácshálózat csatlakozatása a feszültségkiegyenlítési pontra (elektromos szakember végzi).

A csempe lerakása hidraulikusan kikeményedő, flexibilis ragasztóval Sopro VarioFlex®  (VF 413), Sopro No.101 Classic Flexkleber,  stb.,  Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) hozzáadásával.

A csempefelület kifugázása SororDur® hf-8  vagy Sopro FlexFuge FL fugázó anyaggal  Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) hozzáadásával.

Fontos megjegyzés:
Mivel ilyen esetben az elektromos levezetés a fugán keresztül történik, meghatározott csempe lapméret nem léphető túl (maximális lapméret: 240 x 115 mm vagy 150 x 150 mm).

A fuga felületének vízszintben kell lenni a burkolattal!

Vezetőképes csempeburkolat nem vezetőképes csempével (azaz az elektromos levezetés csupán a fugán keresztül történik) csak annyiban problematikus, hogy teltfugás kifugázásra van szükség.

Rétegrend
Vezetőképes csempeburkolat

Fuga áthidalás vezetőképes csempeburkolatokon

 

 

Bedolgozás

1. Sopro FließSpachtel FS 15 plus-szal kiegyenlített aljzat, lealapozva a következő rétegekhez.

1. Sopro FließSpachtel FS 15 plus-szal kiegyenlített aljzat, lealapozva a következő rétegekhez.

2. Rézhuzal (öntapadó) a vezetőképes burkolat kialakításához.

2. Rézhuzal (öntapadó) a vezetőképes burkolat kialakításához.

3.  A rézhuzal felragasztása a megfelelő rácsszerkezetben

3. A rézhuzal felragasztása a megfelelő rácsszerkezetben

4. Rézhuzal fektetése a következő rétegre a későbbi feszültségkiegyenlítés érdekében.

4. Rézhuzal fektetése a következő rétegre a későbbi feszültségkiegyenlítés érdekében.

5.  A csempe burkolása vezetőképes vékony ágyazóhabarcsba.

5. A csempe burkolása vezetőképes vékony ágyazóhabarcsba.

6. Fugázás Sopro Flexfuge FL-lel Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) elektromosan vezetőképes diszperzió hozzáadásával.

6. Fugázás Sopro Flexfuge FL-lel Sopro Electra Leitdispersion (ELD 458) elektromosan vezetőképes diszperzió hozzáadásával.



© Sopro Hungária Kft. - Minden jog fenntartva. A Sopro Hungária Kft. hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és továbbközlése.